möten och event

Här annonseras kommande terapiinriktade utbildningar.

Mina möten och utbildningar

Vi vill påminna om att deltagare måste ha arbetsgivarens/klinikchefens godkännande för att delta i utbildningar och evenemang. Dessa utbildningar/evenemang är organiserad i enlighet med de överenskommelser om samverkan som Läkemedelsföretagen har ingått med SKL och bl.a läkarförbundet.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?