Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbning i Sverige och minst 300 000 personer, eller cirka 4 procent av den vuxna befolkningen, lider av sjukdomen.

Läs mer >>

 

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. I Sverige beräknas mellan 500 000-700 000 personer vara drabbade, men många vet inte om att de har KOL.
Tidig upptäckt av KOL innebär att lämplig behandling kan sättas in och de flesta kan fortsätta leva ett aktivt liv.

Läs mer >>

Beställ hem kostnadsfritt material till dig själv, till din patient och till väntrummet!

 

   
 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?