Ett av Boehringer Ingelheims kärnområden är behandling av hjärt-kärlsjukdomar med ett stort fokus på stroke

Läs mer >>

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som successivt försämrar lungornas funktion.

Läs mer >>

På TouchToConnect kan du göra kostnadsfria beställningar av patient-, informations- och utbildningsmaterial inom KOL, Hjärta & Kärl och Diabetes.

För att göra en beställning behöver du logga in eller skapa en profil.

 

   
 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?