Landsting som tar upp Jardiance (empagliflozin) på sina REK-listor 2017

Klicka på respektive landsting nedan för direkt tillgång till vardera landstings läkemedels-
kommittélistor och bakgrundstexter.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?