Video Njurarna - en hjärtesak

Lär dig mer om njurarnas betydelse vid typ 2-diabetes genom att ta del av professor Johan Jendles, vid Örebro Universitet, föreläsning. Föreläsningen är uppdelad i fyra avsnitt på ca 10 minuter vardera. 

Kapitel 1

Johan Jendle Kapitel 1
Typ 2-diabetes - Översikt behandling och komplikationer

Kapitel 3

Johan Jendle Kapitel 3
Diabetesnefropati - Tidsförlopp och patofysiologi

Kapitel 2

Johan Jendle Kapitel 2
Mikrovaskulära komplikationer Diabetesnefropati - riskfaktorer och olika stadier

Kapitel 4

Johan Jendle Kapitel 4
Komplikationer till diabetesnefropati - Hypoglykemier och kardiovaskulära händelser. SU-behandling och risk för hypoglykemier

Datum för översyn: 2016-10-20
DIAB-16-112

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?