Filmer om diabetes

PRIDE-studien

I den nyligen publicerade PRIDE-studien, undersöktes förekomst av albuminuri och/eller nedsatt njurfunktion hos patienter med typ 2-diabetes i svensk primärvård. Antalet patienter var 588, fördelat över 50 primärvårdscentra.

Se studiens huvudprövare Carl Johan Östgren, distriktsläkare och professor vid Linköpings universitet presentera resultatet på 5 minuter.


Referens
:
Carl J Ostergren, Diabetes Res Treat Open Access 2014, 1:4

PRIDE-studien
Resultat från PRIDE-studien med professor Carl Johan Östgren

Datum för översyn: 2016-10-20
DIAB-16-112

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?