Patientfilm om förmaksflimmer

Varför behöver man skydd mot stroke när man har förmaksflimmer? I filmen nedan förklarar Johan Engdahl, 
Docent & Överläkare, Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus, sambandet mellan hjärnan och hjärtat.
Filmen vänder sig till patienter och beskriver på ett pedagogiskt sätt uppkomsten av en förmaksflimmerorsakad stroke. Filmen är cirka 1,5 minuter lång.

Filmen visas även på patienthemsidan www.pradaxapatient.se 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?