Vanilga symptom

KOL kan misstänkas hos personer från cirka 45 år som har exponerats för luftrörsskadliga ämnen samt har: 

  • återkommande bronkitepisoder eller långvariga förkylningar
  • luftvägssymtom som hosta, sputumproduktion, andfåddhet och/eller pip i bröstet1
  • nedsatt fysisk prestationsförmåga2
  • känd hjärtsjukdom med andfåddhet2
  • lungröntgenbild som inger misstanke om KOL
  • oro hos patienten på grund av tidigare eller pågående tobaksexponering


1Beakta att patienter med KOL därför ofta underrapporterar luft¬vägssymtom och att luftvägssymtom bör efterfrågas aktivt.

2Det finns en stark samvariation mellan hjärtsjukdom och KOL. Hos rökare och ex-rökare med känd hjärtsjukdom kan därför diag¬nosen KOL lätt förbises. Gör spirometri!

Läs mer om spirometri här >>

Texten är baserad på "Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation” www.lakemedelsverket.se 2015

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?