KOL på olika språk

Information om KOL finns tillgängligt på arabiska, persiska, somaliska, spanska, svenska, bosniska, engelska, pashto och sorani. Broschyrerna riktar sig till patienter med utländsk bakgrund som kan uppleva det svårt att ta till sig medicinsk information på svenska. 

Broschyrerna finns tillgängliga för utskrift här nedan. Somliga kan även beställas hem. Klicka på länken för respektive språk för att ta del av broschyren. 

*Sorani – kurdisk dialekt, talas i Irak

*Pashto – talas i Afghanistan, Iran, Pakistan

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?