Flöde/Volym-kurva

En ”flöde/volym-kurva” är ett diagram över ett andetag som visas i ett diagram med flöde på ena axeln och den ut-eller inandade volymen på den andra axeln. När vi i dagligt tal säger ”flöde/volym-kurva” menar vi egentligen kurvan från en utandning som startar med helt fyllda lungor och där patienten tar i maximalt och försöker andas ut så fort som möjligt tills det inte går att andas ut mer luft (figur 1).

Figur 1. Registreringen startar när lungorna är helt fyllda (1) och följs av en snabb acceleration (2) upp till max-värdet (3). Flödet sjunker sedan successivt (4) ner till noll (5) när man har tömt lungorna så mycket man kan.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?