Restless Legs Syndrom (RLS) är ett kroniskt tillstånd som drabbar 5–15 % av befolkningen.

Symtomen tar sig uttryck som obehagskänslor, oftast i benen. Hos många är obehagen värst nattetid, inte sällan i övergången mellan vakenhet och sömn. Under sömnen förekommer ofta ofrivilliga sparkar och rörelser. Ofta söker RLS-patienten hjälp på grund av sömnbesvär och trötthet.

Mildare symtom kan lindras av rörelser, t.ex. att tänja ut musklerna, massera eller gå upp och promenera.

 

Källa: Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom. Information från Läkemedelsverket 3:2009

Upprätta en profil och logga in för mer informationsmaterial, online utbildningar och hjälpmedel inom Restless Legs Syndrom.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?