• Diabetesskolan_715x238.jpg


Välkommen till Diabetesskolan – en patientfallsbaserad utbildning om typ 2-diabetes! 

Utbildningen består av tio patientfall med olika problemformuleringar, kopplade till frågor med flervalsalternativ.

Patientfallen är framtagna av professor Johan Jendle vid Örebro Universitet.

Lycka till!

Åsikterna angående behandling och utredning, som framförs i diabetesskolan, är författarens egna och behöver därför inte delas av Boehringer Ingelheim AB.

Datum för översyn: 2016-10-20
DIAB-16-112

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?