Diabetesskolan Fall 2

Anamnes

  • Patienten är en kvinna på 69 år med typ 2-diabetes sedan 15 år.
  • Hon har genomgått PCI med stent mot tre kärl för ett år sedan, ingen restangina.
  • Blodtryck, blodsocker och lipider har inte varit under kontroll de senaste åren. Hon svänger i blodsocker, vilket upplevs som krävande.

Bakgrund

  • Patienten är pensionerad förskolelärare.
  • Hon har rökt sedan 20 års ålder, men röker mer sparsamt nu än för ett år sedan. 
  • Civilstatus: Sambo, barn från tidigare äktenskap.

Aktuell behandling
Inj HumalogMix25  50+0+30 E, T Metoprolol dep 100 mg 1x1, T Simvastatin 10 mg 1 tn, T Trombyl 75 mg 1x1, K Lasix ret 30 mg, T Losartan 50 mg 1x1

Problem 
Hjärt-kärlsjuk med typ 2-diabetes och svängande blodsocker

Aktuella värden
Vikt91 kg
BMI33 kg/m2
HbA1c43 mmol/mol
BT140/85 mmHg
Tot kol5,2 mmol/l
LDL2,7 mmol/l
HDL1,0 mmol/l
U-alb/krea4 mg/mmol
Kreatinin95 µmol/l
eGFR70 ml/min
Fråga 1 av 2
1/1
Hypoglykemier är en vanlig och av patienten fruktad biverkan till behandling av diabetes. Välj en faktor som ökar risken för hypoglykemier (du kan endast klicka i ett alternativ, men flera kan vara rätt)?
Next
Formel för MDRD

eGFR (MDRD) = 175 x SerumCr-1.154 * age-0.203 * 1.212 (if patient is black) * 0.742 (if female)

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?