Diabetesskolan Fall 3

Anamnes

  • Patienten är en 55-årig kvinna med typ 2-diabetes sedan 2 år.  Hon arbetar som undersköterska.
  • Hon är fysiskt aktiv, dansar linedance och är rökare. 
  • Hon är på årskontroll för sin diabetes och har tidigare provat metformin, men fått ont i magen och diarréer. Patienten har högt blodtryck sedan tidigare.

Aktuell Behandling

  • Kostbehandlad diabetes
  • T Salures K 1x1

Problem 
Kostbehandlad med dålig kontroll och övervikt.

Aktuella värden
Längd168 cm
Vikt82 kg
BMI29 kg/m2
BT144/86 mmHg
HbA1c69 mmol/mol
Kreatinin86 µmol/l
Beräknat eGFR84 ml/min
Kolesterol (tot)6,5 mmol/l
LDL3,4 mmol/l
HDL1,0 mmol/l
TG1,6 mmol/l
U-alb/kreaindex2 mg/mmol
Fråga 1 av 2
1/1
Flera glukossänkande behandlingsalternativ kan vara lämpliga för denna patient, vilket behandlingsalternativ skulle du välja i detta skede (du kan endast klicka i ett alternativ, men flera kan vara rätt)?
Next
Formel för MDRD

eGFR (MDRD) = 175 x SerumCr-1.154 * age-0.203 * 1.212 (if patient is black) * 0.742 (if female)

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?