Lär dig mer om KOL

Syftet med denna film är att ge en ökad kunskap och förståelse för en av våra folksjukdomar, KOL. Filmen belyser såväl diagnostik som förlopp som behandling av KOL.

I filmen berättar professor Kjell Larsson om sjukdomen: "Under 1960-talet klargjordes att rökning är den viktigaste orsaken till utvecklingen av kronisk luftvägsobstuktion och under 1980-talet blev begreppet KOL allmänt känt. Inställningen till behandling av KOL präglades länge av nihilism och det fanns en allmän uppgivenhet inför möjligheten att effektivt behandla dessa patienter. Så småningom upptäckte man att behandlingsåtgärder såsom rökstopp, läkemedelsbehandling och rehabiliteringsåtgärder ger goda resultat." 

En film om KOL, 8,47 min

KOL - en bildpresentation

Syftet med denna bildpresentation är att öka kunskapen och förståelsen kring en av världens vanligaste folksjukdomar, KOL. Detta genom att ge tillgång till schematiska bilder som kan användas som hjälpmedel för att beskriva sjukdomen och dess påverkan av lungorna.

Idé, koncept och produktion: Digital Context AB & Kjell Larsson

Klicka här för att se bildpresentationen >> 

KOL - en bildpresentation

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?