KOLskolan

Boehringer Ingelheim erbjuder en utbildningserie via webb kallad KOLskolan (tidigare webbsKOLan).

WebbsKOLan erbjuder föreläsningar inom KOL- och astmaområdet och riktar sig till astma/KOL-team och andra med intresse av astma och KOL. Målsättningen är att WebbsKOLans föreläsningar ska bli en naturlig samlingspunkt för er som vill hålla sig uppdaterade inom astma/KOL.

Första onsdagen i varje månad, under höst och vår, arrangeras en webbföreläsning inom KOL- eller astmaområdet. Varje föreläsningstillfälle har ett nytt tema och pågår mellan kl 12:10 - 12:50, med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren fram till kl 12:55.

Nedan finner du några av årets mycket uppskattade föreläsningar.

Samsjuklighet vid KOL

Hur vanligt är det? Har det någon betydelse i den kliniska vardagen?
Anne Lindberg, Universitetslektor/överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.
OBS! ljudetkvalitén är något burkigt de första 15 minuterna.

Vikten av fysisk aktivitet vid KOL och 6 minuters gångtest.

Föreläsare: Margareta Emtner, Professor, Fysioterapeut, institutionen för neurovetenskap, fysioterapi, Uppsala universitet

Nya aspekter på Inhalationsbehandling av patienter med astma och KOL

NÄR pulver, Soft Mist respektive spray? VAR i lungan hamnar läkemedlet. HUR hänger lungdeposition och dyspné ihop?
Föreläsare: Leif Bjermer, Professor, Lung- och Allergikliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Inhalationsbehandling, vikten av rätt inhalator.

Föreläsare: Erica McCarthy Wennerström, specialist allmänmedicin, Inhalationsbehandling, vikten av rätt inhalator.

Program och inbjudan har skickats postalt till verksamhetschefen 

Protokoll för 6-minuters gångtest med fokus på kronisk lungsjukdom

Protokollet är framtaget av Margareta Emtner, Mats Arne och Karin Wadell enligt rekommendationer från ERS/ATS 2014. Redigerat i februari 2017

Här kan du ladda ner protokollet >>


2016-07-06 Resp-16-114

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?