Välkommen till Boehringer Ingelheims websida för hälso- och sjukvårdspersonal

Här hittar du information om våra terapiområden, material och utbildningar. Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Hälsningar

Boehringer ingelheim AB

Webbaserade föreläsningar inom KOL, Hjärta & Kärl, Diabetes och ILD, inträffar onsdagar varje månad mellan kl 12.10-12.50. Läs mer här >>

 

 

Webinar

Ta del av inspelade föreläsningar om COVID-19 >>

Lungengagemang vid COVID-19 >>, ur radiologens synpunkt

Boka ett web- eller telefonmöte

Kontakta oss gärna om du vill komma i kontakt med våra medicinska rådgivare eller konsulter inom våra terapiområden om du har några frågor inom eller vill veta mer om våra utbildningar, möten och webinars.

Frågor om våra utbildningar

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill veta mer om våra utbildningar inom KOL, diabetes, hjärta/kärl och lungfibros?

PC-SE-101267

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?