Välkommen till Boehringer Ingelheims websida för hälso- och sjukvårdspersonal

Här hittar du information om våra terapiområden, material och utbildningar. Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Hälsningar

Boehringer ingelheim AB

Webbaserade föreläsningar inom KOL, Hjärta & Kärl, Diabetes och ILD, inträffar onsdagar varje månad mellan kl 12.10-12.50. Läs mer här >>

 

 

Boka ett web- eller telefonmöte

Kontakta oss gärna om du vill komma i kontakt med våra medicinska rådgivare eller konsulter inom våra terapiområden om du har några frågor inom eller vill veta mer om våra utbildningar, möten och webinars.

PC-SE-101267

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?