DIABETES-Möten

Välkommen till aktuella utbildningar inom diabetes:
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

DIABETESskolan webbföreläsningar

__________________

1 juni Webbföreläsning - Cardiometabola och cardiorenala effekter av SGLT2-hämmare och GLP-1R-agonister. Föreläsare Åke Sjöholm
__________________

3 juni Webföreläsning - Vikten av lättförståelig kommunikation i ditt samtal med dina patienter med typ 2-diabetes. Shadan vesterback
__________________

4 Juni Marcus Lind - Webinar Typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Fler utbildningar

Vill du veta mer om vilka utbildningar vi har på Boehringer Ingelheim inom Diabetes? Ta kontakt här så återkommer din personliga kontaktperson.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?