Diabetesakademin den 21 oktober i Norrtälje

Anmälan till Diabetesakademin

Patientfall med ett multidisciplinärt perspektiv

När: 21 oktober 
Var: Norrtälje 

*Förnamn
 
*Efternamn
 
*Titel
 
*e-mailadress
 
*Arbetsplats
 
Ort
 
Telefon nummer
 
*Jag vill ha en mingeltallrik vid ankomst 15:30
Eventuell specialkost
 
Tack för att vi får ha kontakt!
Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?