Anmälan till föreläsning om Livsstilsförändring, motivation och kvarstående effekter

Onsdagen den 21 oktober 2020, kl. 16.45-20.15
Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Anmälan

*Förnamn
 
*Efternamn
 
*Titel
 
*e-mailadress
 
*Arbetsplats
 
Ort
 
Telefon nummer
 
*Jag tar gärna del av lättare förtäring vid ankomst
Eventuell specialkost
 
Tack för att vi får ha kontakt!
Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?