DIGITAL POSTGRADUATEKURS OM KOL

4 februari 2021 Kl. 8.30 - 15.00

Den planerade kursen avser att fokusera på denna grupp patienter som har lindrig KOL. Hur många är odiagnostiserade? Hur ska vi göra för att hitta dem? Vad innebär sjukdomen för den drabbade? Vilka är de medicinska och sociala konsekvenserna? Är samsjuklighet ett stort problem? Hur ska dessa patienter handläggas? Hur stort är behovet av farmakologisk och icke-farmakologisk terapi?

Kursen riktar sig i första hand till specialister inom lungmedicin och internmedicin men kan även vara av intresse för allmänläkare med specialintresse.

Anmälan

*Förnamn
 
*Efternamn
 
*Titel
 
*e-mailadress
 
Arbetsplats
 
Telefonnummer
 
Tack för att vi får ha kontakt!

*Dina uppgifter används endast för överenskommen information. 

Om du väljer att lämna din e-postadress samtycker du till att elektronisk överföring används av Boehringer Ingelheim AB för att kommunicera med dig gällande ovan överenskommelse. Läs gärna vidare under Villkor >>

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?