Digital träff för astma/KOL-sköterskor

Skåne, Blekinge och Kronoberg

Datum: 12 mars, 16 april, 28 maj

Program:

Fredag 12/3

Christer Janson, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

Överbehandling med ICS - hur stort är problemet och vad får det för konsekvenser? Christer kommer göra en kort föreläsning på temat och sedan diskuterar vi i gruppen.

Fredag 16/4

Eva Liljeqvist, Astma/KOL-sjuksköterska Capio VC Orust.

Telefon- och webbmöten med patient. Eva har arbetat länge med distansmöten med patient och har många konkreta arbetsmetoder och tips att dela med sig av. 

Fredag 28/5

Robert Häger, Leg. Fysioterapeut Capio VC Orust.

Hur arbetar vi i KOL-team och vad är fysioterapeutens roll i teamet? Robert jobbar i astma/KOL-teamet och ger råd och tips utifrån sitt arbete och erfarenheter.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?