Lungfibros: HRCT och diagnosti

IPF är en sällsynt sjukdom som drabbar äldre och som kan ha snabbt förlopp med hög mortalitet. Tidig och korrekt diagnos är viktigt för optimal vård. Resultat från registreringsstudien (INPULSIS) för nintedanib presenteras ur radiologiskt perspektiv. Syftet med mötet är att belysa svårigheter och beskriva strategier för diagnos och att tolka HRCT vid interstitiella lungsjukdomar. Primär målgrupp är läkare som deltar i diagnosprocessen såsom radiologer, lungläkare och reumatologer.

Nedan inspelade föreläsning är från den 29 april 2020.
Professor Magnus Sköld, Lungmedicin, Nya Karolinska Sjukhuset föreläser om IPF klinik, förekomst och diagnostik och Fredrik Ahlfors, specialist thoraxradiologi och medförfattare till boken “HRCT - diagnostik och sjukdomsöversikt" föreläser om HRCT-diagnostik vid lungfibros. Fredrik Ahlfors tar även upp fallbeskrivningar under webinaret.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?