Bi-utbildningar

Boehringer Ingelheim AB erbjuder webbaserad utbildning inom fyra terapiområden – KOL, hjärta-kärl, diabetes och ILD.

Våra utbildningar är kostnadsfria och riktar sig till alla som vill hålla sig uppdaterade inom något eller flera av dessa områden. Syftet med föreläsningarna är att skapa en naturlig samlingspunkt för dig som vill hålla dig uppdaterade inom dessa fyra terapiområden. 

Nya föreläsningar presenteras varje månad. Det du behöver göra är att anmäla dig till den/de webbskolor du vill närvara vid. Du behöver bara anmäla dig en gång per terapiområde - därefter skickas en länk ut till dig en dag före respektive föreläsning per automatik så länge du själv önskar. 

Det du behöver är internetuppkoppling, en dator, smartphone eller surfplatta.

KOLskolan erbjuder föreläsningar inom KOL- och astmaområdet och riktar sig till astma/KOL-team och andra med intresse av astma och KOL. 

ANMÄL DIG TILL KOLskolan >>

DIABETESskolan handlar om typ 2-diabetes och riktar sig till dig som ingår i ett diabetesteam eller är intresserad av diabetes. 

ANMÄL DIG TILL DIABETESskolan >>

LUNGFIBROSskolans föreläsningar riktar sig till vårdpersonal som arbetar inom det multidisciplinära teamet som behandlar patienter med lungfibros

ANMÄL DIG TILL LUNGFIBROSskolan >>

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?