• Diabetesskolan_715x238.jpg


Välkommen till Diabetesskolan – en patientfallsbaserad utbildning om typ 2-diabetes! 

Utbildningen består av tio patientfall med olika problemformuleringar, kopplade till frågor med flervalsalternativ.

Patientfallen är framtagna av professor Johan Jendle vid Örebro Universitet.

Lycka till!

Patientfall

Fall 1 >>

Fall 2 >>

Fall 3 >>

Fall 4 >>

Fall 5 >>

Fall 6 >> 

Fall 7 >> 

Fall 8 >> 

Fall 9 >> 

Fall 10 >> 

 

 

 

Åsikterna angående behandling och utredning, som framförs i diabetesskolan, är författarens egna och behöver därför inte delas av Boehringer Ingelheim AB.

Datum för översyn: 2016-10-20
DIAB-16-112

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?