Tidigare föreläsningar inom CARDIOskolan

När flimmerpatienten får en stroke – akut behandling och post-stroke checklistan Föreläsare: Signild Åsberg, Docent, Specialistläkare, Strokeavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gör riskscores nytta vid AK-behandling av förmaksflimmer? En praktisk och vetenskaplig genomgång. Jonas Oldgren

Strokeläkaren delar med sig av sina erfarenheter- Jan-Erik Karlsson

Antikoagulantia till högriskpatienter- Ziad Hijazi, läkare och docent i kardiologi vid Uppsala Universitet

Den antikoagulerande patienten. Föreläsning av Fredrik von Wovern

Patientdelaktighet: Nya hjälpmedel som hjälper patienten att ta mer ansvar för sin hälsa-Karin Schenk Gustafsson-

Frågor till koagulationsjouren – Mårten Söderberg, ÖL, internmedicin, Södersjukhuset från den 10 juni

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?