Tidigare föreläsningar inom Diabetesskolan

Motiverande samtal med din patient - Yvonne Bergmark Bröske, Leg sjuksköterska, Utbildare och handledare i MI (MINT)

Ramadan börjar i april - hur påverkas diabetesbehandlingen ? - Anders Frid tidigare överläkare Endokrin SUS Malmö

3 mars 2021-Sekundärprevention hos diabetespatienter med samtidig kardiovaskulär sjukdom- Annica Ravn Fischer

16 december -Hur kan register stödja mitt arbete med diabetespatienter – Margareta Hellgren, Specialist i Allmänmedicin,

18 november 2020 - Kan man minska typ2-patienternas framtida insulinbehov? - Dr Marika Berg, endokrinolog

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?