På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 

A. Vad är en personuppgift

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig (”personuppgifter”).

I enlighet med dataskyddslagar definieras personuppgifter som information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”berörd person”); en identifierbar person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, t.ex. genom referens till ett identifikationsnummer.

Exempel på personuppgifter är inte bara ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer, utan även annan information som är kopplad eller kan kopplas till ditt namn. Detta kan exempelvis vara din medicinska specialitet: Om vi sparar information om prover som vi skickat till en person och de uppgifterna inte är anslutna till personens namn utan till en identitetsbeteckning (t.ex. nummer 1234), så är dessa uppgifter personuppgifter om vi kan koppla numret 1234 till just den personens namn.

B. När samlar vi in vilka kategorier av personuppgifter?

Personuppgifter samlas in på flera olika sätt:

1. Information som lämnas på webbplatsen vid registrering
När du registrerar dig på ett skyddat område av webbplatsen eller när du beställer informationsmaterial, kan Boehringer Ingelheim be dig att ange vissa uppgifter (särskilt fullständigt namn och e-postadress).

2.  Information som lämnas när du interagerar med oss
Information samlas in när du interagerar med oss, t.ex. när du anmäler dig till ett evenemang, kommunicerar via e-post, beställer och tar emot produktbeskrivningar eller andra material, lämnar uppgifter om besök av representanter (t.ex. återkoppling om våra produkter).

Personuppgifterna vi tar emot och använder kan vara följande (beroende på dina val):

 • Namn och kontaktinformation, inklusive för- och efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation.
 • Inloggningsuppgifter inklusive lösenord, säkerhetsfrågor eller annan säkerhetsinformation.
 • Yrke som hälso- och sjukvårdspersonal såväl som terapeutiska områden.
 • Intressen, t.ex. vilka evenemang du besöker, vilken information du beställer från Boehringer Ingelheim eller andra intressen som vi får reda på genom interaktioner med dig, t.ex. besök av läkemedelskonsulent.
 • Online-beteende består av uppgifter som skapas under elektronisk interaktion. Dessa kan innefatta IP-adress eller webbläsarinformation när du navigerar på vår webbplats (t.ex. kundprofilsida), vilka länkar du klickat på och mer information om e-postanvändning.
 • Kommunikation: Vi sparar och bearbetar innehållet i den information vi tar emot från dig. Om du till exempel skriver ett e-postmeddelande till oss, så kan vi spara det för att analysera dina intressen.

3. Logguppgifter
När du använder webbplatsen sparas vissa uppgifter tillfälligt, däribland uppgifter som skickats av webbläsaren (t.ex. IP-adress, cookies, hänvisande webbplats, tid och datum, visat innehåll).

Logguppgifter kan t.ex. innehålla följande uppgiftsfält: Begärd URI, metod för begäran, IP-adress, IP-port, protokollversion, språk i webbläsaren och senast besökta sida (hänvisare) liksom webbläsarens namn och version (användaragent).

C. Hur använder Boehringer Ingelheim personuppgifter och för vilka syften?

Vad betyder ”sammanställning av personuppgifter” och hur väljer vi vilken information vi skickar till dig? Vi vill bara ge dig sådan information om våra produkt- och tjänsterbjudanden, t.ex. läkemedel och medicinska produkter och tjänster, reklam, nyheter och evenemang, som vi tror att du kan ha nytta av. Därför kan vi sammanställa och analysera dina personuppgifter för att ta reda på mer om dig och dina yrkesmässiga intressen. Detta innefattar:

 • Online-beteende, vilket betyder uppgifter om vad du gör när du besöker vår webbplats, t.ex. besökta sidor, klickningar, hämtat material och öppnade e-postmeddelanden.
 • Interaktioner mellan dig och oss, t.ex. via ett callcenter, en representant eller en tredje part.
 • Evenemang du besöker, t.ex. medicinska konferenser, utbildningsevenemang eller möten med kollegor.
 • Återkoppling du ger oss, t.ex. via enkäter eller automatiserade telefonsamtal
 • Förfrågningar från dig, t.ex. beställning av reklammaterial, prover eller ett besök av en representant.
 • Information som våra representanter samlar in från dig.

Hur kommer vi i kontakt med dig? Vi kan ge dig information via e-post, vanlig post, telefonsamtal, vår webbplats eller på annat sätt. Vårt mål är en smidig kommunikation via olika kanaler, vilket betyder att vi försöker att inte ge dig samma information per e-post, vanlig post och via vår representant. Istället kombinerar vi tillgängliga kommunikationskanaler (enligt dina preferenser på kundprofilsidan) och lämnar information med utgångspunkt från dina personuppgifter.

Vid valet av information som vi förmedlar till dig använder vi programverktyg som analyserar tillgängliga uppgifter för att skapa olika grupper av mottagare som får olika slags information.

 • Exempel: Om du deltar i evenemang som informerar om astmabehandlingar och hämtar material med information om den senaste astmaforskningen, kan vi förutsätta att du är intresserad av mer information om sådana astmabehandlingar. Därför kan vi förse dig med mer material via olika kanaler, du kan t.ex. få besök av en representant från Boehringer Ingelheim som ger dig relaterade produktprover eller – om du är mycket mottaglig för nyhetsbrev – kan vi skicka dig mer information via e-post om astmabehandlingar.
 • Å andra sidan, om du inte accepterar inbjudningar till evenemang om en ny produkt från Boehringer Ingelheim och inte hämtar material som är relaterat till sådana produkter eller tittar på information om sådana produkter i våra nyhetsbrev, så kan vi förutsätta att du sannolikt inte är intresserad av mer informationsmaterial om en sådan produkt eller ett sådant behandlingsområde och skickar ingen sådan information till dig. 

D. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker, t.ex. pixeltaggar, webbfyrar och ”clear GIF” (kallas hädanefter ”cookies”). Cookies används allmänt för att få webbplatser att fungera, eller fungera effektivare, liksom för att känna igen enheter vid påföljande besök för att lämna information till webbplatsens ägare.

Det finns olika typer av cookies:

Nödvändiga cookies
Nödvändiga cookies används av tekniska skäl, såsom att återställa en användares session vid inloggning om användarens föregående session avbröts på grund av användarinaktivitet. Sådana cookies används inte för att analysera användningen av vår webbplats eller e-post.

Analys cookies
Dessa cookies hjälper oss att analysera användningen av vår webbplats och e-post: De gör det möjligt för oss att analysera aktiviteter på våra webbplatser så att vi kan förbättra och optimera webbplatsernas funktion. Vi kan till exempel använda dessa typer av cookies för att se till att besökare lätt kan hitta den information de letar efter på våra webbplatser. Ett sätt som vi gör detta på är att känna igen och räkna antalet besökare och undersöka hur de förflyttar sig på webbplatsen när de använder den. Analys cookies hjälper oss också att mäta prestandan för våra annonskampanjer och att optimera våra webbplatsers innehåll för de som tar del av våra annonser. cookies spelar en viktig roll när vi väljer vilken information vi skickar till användare (se avsnitt C.2 ovan för mer information om detta).

Ett sätt som du kan använda för att styra din acceptans av cookies är via din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare tillåter kontroll av cookies via webbläsarens inställningar (observera att om du använder dessa inställningar för att blockera alla cookies så kanske du utestängs från vissa delar av våra webbplatser). I följande lista finns information om hur du justerar inställningen av cookies i vissa populära webbläsare:

 

Du kan även använda ett insticksprogram för webbläsare såsom Ghostery från Evidon Inc. eller Tracking Protection List från TRUSTe.

E. Hur och när delar vi information?

Boehringer Ingelheim överför personuppgifter till tredje part endast i enlighet med gällande lag, särskilt när du uttryckligen har lämnat samtycke, när det behövs för att leverera tjänster som du har beställt, eller när vi anlitar tjänsteleverantörer som använder personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra anvisningar.

Boehringer Ingelheim åtar sig att garantera ett adekvat skydd av personuppgifter som överförs utanför EU (vanligtvis med användning av EU-modellavtal som har utgivits av Europeiska kommissionen).

Tredje parter som kan ta emot personuppgifter är följande:

1. Tillsynsmyndigheter
Om vi är skyldiga enligt lag att göra det (se avsnitt  REF C.3 ovan), delar vi information, inklusive personuppgifter, med tillsynsmyndigheter eller andra behöriga myndigheter.

2. Tjänsteleverantörer och Boehringer Ingelheim-företag
Vi anlitar andra företag, inklusive andra företag inom Boehringer Ingelheim-koncernen, för att förvara, hantera och analysera dina personuppgifter. När vi anlitar tredjepartsföretag som inte ingår i Boehringer Ingelheim-koncernen eller enskilda personer för att bearbeta personuppgifter som överlämnats av oss (och inte samlats in av dem själva), behandlar de sådana uppgifter endast på vårt uppdrag, baserat på våra anvisningar och i enlighet med denna integritetspolicy.

En av våra tjänsteleverantörer är Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, som tillhandahåller tjänster inom data- och webbanalys.

Det kan vara nödvändigt att anlita andra företag för andra tjänster. Det är till exempel fallet när det gäller leverans av provmaterial.

När dessa företag är belägna utanför EU/EES garanterar vi genom avtalsklausuler eller andra godkända instrument att de personuppgifter som överförs till dessa företag är tillräckligt skyddade. Tillräckligt skydd innebär att skyddet för personuppgifter följer samma skyddsnivå som finns inom EU/EES.

3. Leverantörer av hälso- och sjukvårdsinformation
När vi får felaktiga personuppgifter från leverantörer av hälso- och sjukvårdsinformation (se avsnitt B.4 ovan), informerar vi dessa leverantörer om deras felaktiga uppgifter.

4. Anonym information
Vi kan även dela sammanställd eller ej personligt identifierbar information med andra parter.

H. Vilka vi är

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim grundades 1885 av Albert Boehringer (1861-1939) i Ingelheim am Rhein. Till en början hade det bara 28 anställda i Nieder-Ingelheim men har sedan dess vuxit och blivit ett globalt företag.

Som en del av forskning och utveckling av innovativa läkemedel fokuserar det familjeägda företaget främst på behandlingsområdena kardiovaskulära sjukdomar, respiratoriska sjukdomar, sjukdomar i det centrala nervsystemet, metabola sjukdomar, virussjukdomar och onkologi. Företaget är inriktat på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel med högt terapeutiskt värde för human- och veterinärmedicin.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?