BeställningsMaterial KOL

Här kan du beställa hem informations- och patientmaterial inom KOL. Fyll i antal av vardera önskad produkt till höger, fyll i leveransadress och klicka på Skicka.

Beställning

Spi1914 Behandlingstrappa KOL
 
Spi1803 Twister
 
Spi1920 Spiolto patientbroschyr
 
Spi1910 Spiriva patientbroschyr
 
Spi1912 Striverdi patientbroschyr
 
Spi1712 Reusable Respimat-inhalatorn + läkemedelsbehållare placebo
 
Spi1907 Placebo Respimat läkemedelsbehållare (refill)
 
*Namn:
 
*ARBETSPLATS:
 
*LEVERANSADRESS:
 
*POSTADRESS:
 
TEL:
 
*E-POST:
 
Tack för att vi får ha kontakt!

PC-SE-101201

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?