Informationsmaterial till patient

Nedan material finns även för beställning. 

Följande material kan du ladda ner och skriva ut

Respimat på olika språk

Information om Respimat inhalatorn finns tillgängligt på arabiska, persiska, somaliska, spanska och engelska. Broschyrerna riktar sig till patienter med utländsk bakgrund som kan uppleva det svårt att ta till sig medicinsk information på svenska. 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?