BeställningsMaterial för Lungfibros

Här kan du beställa informations- och patientmaterial inom interstitiell lungsjukdom (ILD). Fyll i antal av vardera önskad produkt till höger, fyll i leveransadress och klicka på Skicka.

Längre ner på sidan hittar du även biverkningshantering för direkt utskrift.

Information för utskrift

Här kan du direkt skriva ut ett exemplar av Biverkningshantering. Klicka på bilden och välj utskrift >>

Beställning

IPF Patientguide
 
100 frågor och svar om IPF-Patientinformation
 
Din guide till behandling med OFEV för progressiv fibros
 
Vårdteamsguide
 
Biverkningshantering avrivningsblock
 
100 questions on IPF
 
Lungfibros av känd orsak
 
HRCT bok
 
Patientguide, lungproblem vid systemisk skleros
 
Sjuksköterskeguide till systemisk skleros
 
Guide lungfibros vid systemisk skleros för dig som läkare
 
Guide ILD vid systemisk skleros för patient
 
*Namn:
 
*ARBETSPLATS:
 
*LEVERANSADRESS:
 
*POSTADRESS:
 
TEL:
 
*E-POST:
 
Tack för att vi får ha kontakt!

Ofev® (nintedanib) kapsel 100 mg och 150 mg, Rx, F. Proteinkinashämmare. Indikationer: Avsett för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) med en progressiv fenotyp och systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD) hos vuxna. Kontraindikationer: Graviditet. Överkänslighet mot nintedanib, jordnötter eller soja. Varningar och försiktighet: Diarré kan förekomma och ska behandlas vid första tecken. Kontrollera leverfunktionen före insättning och under behandling, med täta kontroller under de första tre månaderna. Blödning och tromboemboliska händelser. Amning ska avbrytas. Boehringer Ingelheim AB, tel: 08-721 21 00. För ytterligare information samt pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 01/2021

 

 

PC-SE-101231 Respiratory OFEV

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?