Diabetes

Typ 2-diabetes är en folksjukdom, som är kronisk och progredierande och den vanligaste formen av diabetes. 85-90 % av alla diabetespatienterna i Sverige har typ 2-diabetes.1 

Vanliga symtom på typ 2-diabetes är ökad vattenkastning, törst, viktnedgång och trötthet. Många patienter känner inte av symtomen i tidigt skede och det är inte ovanligt att sjukdomen upptäcks först när komplikationer uppstår. 

I de flesta fall karakteriseras typ 2-diabetes av insulinresistens och en tilltagande nedsättning av insulinproduktionen. De insulinproducerande cellerna (β-cellerna) i bukspottskörteln förlorar successivt den insulinproducerande förmågan och efter några år uppstår inte sällan insulinbrist.  

Typ 2-diabetes är ett resultat av en obalans mellan insulinkänsligheten i vävnaderna och insulinproduktionen i bukspottskörteln. Detta leder till ett minskat glukosupptag i musklerna samtidigt med en överproduktion av glukos i levern. Detta sammantaget ger ett alltför högt blodglukos. 

Diagnosen diabetes ställs genom antingen ett fasteglukosvärde , ett glukostoleranstest eller ett prov på glykosylerat hemoglobin (HbA1c). Konfirmerande test behövs alltid.

 

Texten är faktagranskad av professor Johan Jendle vid Örebro Universitet.


Referens
1. diabetes.se/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-siffror/

Datum för översyn: 2018-02-28
DIAB-18-21

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?