På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 

Diabetes

Typ 2-diabetes är en folksjukdom, som är kronisk och progredierande och den vanligaste formen av diabetes. 85-90 % av alla diabetespatienterna i Sverige har typ 2-diabetes.1 

Vanliga symtom på typ 2-diabetes är ökad vattenkastning, törst, viktnedgång och trötthet. Många patienter känner inte av symtomen i tidigt skede och det är inte ovanligt att sjukdomen upptäcks först när komplikationer uppstår. 

I de flesta fall karakteriseras typ 2-diabetes av insulinresistens och en tilltagande nedsättning av insulinproduktionen. De insulinproducerande cellerna (β-cellerna) i bukspottskörteln förlorar successivt den insulinproducerande förmågan och efter några år uppstår inte sällan insulinbrist.  

Typ 2-diabetes är ett resultat av en obalans mellan insulinkänsligheten i vävnaderna och insulinproduktionen i bukspottskörteln. Detta leder till ett minskat glukosupptag i musklerna samtidigt med en överproduktion av glukos i levern. Detta sammantaget ger ett alltför högt blodglukos. 

Diagnosen diabetes ställs genom antingen ett fasteglukosvärde , ett glukostoleranstest eller ett prov på glykosylerat hemoglobin (HbA1c). Konfirmerande test behövs alltid.

 

Texten är faktagranskad av professor Johan Jendle vid Örebro Universitet.


Referens
1. diabetes.se/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-siffror/

Datum för översyn: 2018-02-28
DIAB-18-21

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?