På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 

JARDIANCE

Jardiance® (empagliflozin), receptbelagt läkemedel, ingår i högkostnadsskyddet sedan 2014 och subventioneras som tillägg till behandling med metformin.

Jardiance är en så kallad SGLT2-hämmare. Jardiance är avsett för vuxna från 18 år med diabetes typ 2 för att förbättra blodsockerkontrollen (glykemisk kontroll) vid:

  1. Monoterapi: När behandling med enbart kost och motion inte ger tillräcklig blodsockerkontroll hos patienter för vilka behandling med metformin inte anses lämplig på grund av intolerans.
  2. Kombinationsbehandling: I kombination med andra glukossänkande läkemedel, inklusive insulin, när dessa tillsammans med kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. 
    Jardiance inte ska användas till patienter med diabetes mellitus typ 1 eller för behandling av diabetesketoacidos.

Jardiance finns som tabletter i styrkorna 10 mg och 25 mg.

För produktresumé och information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se

Senaste översyn av produktresumén: 07/2017.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Lär dig mer om Jardiance

Vill du veta mer om Jardiance och diabetes? Ta kontakt med oss så hör din lokala Boehringer Ingelheim-kontaktperson av sig.


DIAB-16-112

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?