Jardiance vs glimepirid i tillägg till metformin

Tvåårsdata visar signifikant bättre HbA1c-sänkning av Jardiance vs glimepirid
JARDIANCE 25 mg i tillägg till metformin gav en signifikant bättre sänkning av HbA1c än glimepirid (-7,3 mmol/mol vs -6,1 mmol/mol, p=0,01) i tillägg till metformin, efter 104 veckor. Baseline var 63,1 mmol/mol. Skillnaden i genomsnittlig viktförändring mellan de båda armarna vid studiens avslut var 4,5 kg*.1

24% av patienterna drabbades av en hypoglykemisk händelse† i glimepirid-armen, jämfört med 2% i empagliflozin-armen, medan fler patienter i empagliflozin-armen rapporterade genitala infektioner (12%) jämfört med glimepirid-armen (2%).1

Läkemedlet som går under namnet Jardiance (empagliflozin) tillhör gruppen SGLT2- hämmare, administreras oralt en gång dagligen och verkar genom att föra ut överflödigt socker via urinen. Jardiance finns tillgängligt i två doser, 10 respektive 25 mg. Rekommenderad startdos är 10 mg.2

  

*JARDIANCE är inte indicerat för viktminskning. Viktminskning var ett sekundärt effektmått i de kliniska studierna.

†Hypoglykemi definierades som plasmaglukos ≤3,9 mmol/l eller behov av assistans.  

Se produktresumé för Jardiance på fass.se eller logga in på TouchToConnect >> för mer information och material.

Referenser
1. Ridderstråle M, Andersen KR, Zeller C, et al. Comparison of empagliflozin and glimepiride as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes: a 104-week randomised, active-controlled, double-blind, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:691–700.
2. Jardiance Produktresumé

Beställning av särtryck Riddarstråle et al

*Ja tack. Jag vill beställa ett särtryck; Riddarstråle et al
*Namn på kontaktperson
 
*Arbetsplats
 
*Leveransadress
 
*Postnummer
 
*Ort
 
*Telefon
 
*e-post
 

Senast uppdaterad: 2018-04-04
DIAB-18-21 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?