På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 

Jardiance vs glimepirid i tillägg till metformin

Tvåårsdata visar signifikant bättre HbA1c-sänkning av Jardiance vs glimepirid
JARDIANCE 25 mg i tillägg till metformin gav en signifikant bättre sänkning av HbA1c än glimepirid (-7,3 mmol/mol vs -6,1 mmol/mol, p=0,01) i tillägg till metformin, efter 104 veckor. Baseline var 63,1 mmol/mol. Skillnaden i genomsnittlig viktförändring mellan de båda armarna vid studiens avslut var 4,5 kg*.1

24% av patienterna drabbades av en hypoglykemisk händelse† i glimepirid-armen, jämfört med 2% i empagliflozin-armen, medan fler patienter i empagliflozin-armen rapporterade genitala infektioner (12%) jämfört med glimepirid-armen (2%).1

Läkemedlet som går under namnet Jardiance (empagliflozin) tillhör gruppen SGLT2- hämmare, administreras oralt en gång dagligen och verkar genom att föra ut överflödigt socker via urinen. Jardiance finns tillgängligt i två doser, 10 respektive 25 mg. Rekommenderad startdos är 10 mg.2

  

*JARDIANCE är inte indicerat för viktminskning. Viktminskning var ett sekundärt effektmått i de kliniska studierna.

†Hypoglykemi definierades som plasmaglukos ≤3,9 mmol/l eller behov av assistans.  

Se produktresumé för Jardiance på fass.se eller logga in på TouchToConnect >> för mer information och material.

Referenser
1. Ridderstråle M, Andersen KR, Zeller C, et al. Comparison of empagliflozin and glimepiride as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes: a 104-week randomised, active-controlled, double-blind, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:691–700.
2. Jardiance Produktresumé

Beställning av särtryck Riddarstråle et al

*Ja tack. Jag vill beställa ett särtryck; Riddarstråle et al
*Namn på kontaktperson
 
*Arbetsplats
 
*Leveransadress
 
*Postnummer
 
*Ort
 
*Telefon
 
*e-post
 

Senast uppdaterad: 2018-04-04
DIAB-18-21 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?