Håll dig uppdaterad!

Vi vill gärna hålla dig uppdaterad på det som intresserar dig. Vi erbjuder flera digitala kanaler och  hoppas att du har intresse av att få medicinska utbildningar, patientmaterial, ny dokumentation och behandlingsråd digitalt inom våra fokusområden. Fyll i det som du har intresse av så skall vi göra allt vi kan för att tillgodose detta.

Jag är intresserad av:
*Min e-post är
 
*Namn
 
*Arbetsplats
 
*Stad
 
Tack för att vi får ha kontakt!

Du kan när som helst avregistrera digital kommunikation via instruktionen som följer med all information vi sänder ut.                                                                                                            

PC-SE-101550

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?