Ofev®(nintedanib) vid behandling av idiopatisk lungfibros - effekt och hantering av biverkningar

Här är tre korta filmer (ca 5 minuter) som riktar sig till dig som arbetar inom det multidisciplinära teamet som handhar patienter med lungfibros.

Clementine Molin, leg sjuksköterska och medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim berättar om idiopatisk lungfibros, behandling med Ofev® och hur eventuella biverkningar kan hanteras.

PC-SE-101825

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?