• nye-t2c-slider_kol-715x238_se.png

KOL - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av våra stora folksjukdomar där minst en halv miljon svenskar är drabbade. Av dem är det bara var femte som har fått rätt diagnos. Det innebär att minst 400 000 personer i Sverige lever med KOL utan att veta om det. KOL är den enda av de stora folksjukdomarna i vilken dödligheten ökar. Varje år dör nära 3 000 svenskar i sjukdomen.1

Personer som röker eller tidigare har rökt, är över 40 år och som uppvisar någon form av luftvägssymtom, bör erbjudas ett lungfunktionstest, en så kallad spirometri. På detta sätt kan KOL upptäckas i tid och lämplig behandling sättas in.

1. Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2015
www.hjärt-lungfonden.se/documents/Rapporter/Hjart-Lungfonden-KOL-rapport-2015.pdf

Senast uppdaterad: 2018-04-04
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?