Definition av KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som successivt försämrar lungornas funktion. De skador som uppstått är bestående och försvinner inte med tiden eller trots behandling. 

Sjukdomen har oftast ett smygande förlopp och utvecklas under många år. Det börjar som en inflammation i de finaste luftvägarna (bronkiolit) som gör att lungvävnaden börjar brytas ner. Efterhand bildas hålrum i lungvävnaden (emfysem) och lungornas kapacitet försämras alltmer. 

Diagnosen ställs med spirometri. Undersökningen innebär att man upprepade gånger får andas in så mycket man förmår och därefter andas ut allt vad man orkar i en spirometer. De två viktigaste måtten vid spirometri är den mängd luft man kan blåsa ut på en sekund (FEV1) och den totala mängd luft man kan blåsa ut på ett andetag med full kraft, forcerad vitalkapacitet (FVC).

Genom att jämföra dessa värden med vad som kan förväntas av en person av samma kön, ålder och längd, kan diagnosen ställas. Normalt blåser man ut mellan 75 och 80 procent av luften under första sekunden men en person med KOL orkar inte detta. Enligt Läkemedelsverket är ett kvotvärde (FEV1/FVC) på 0,7, eller därunder, tecken på KOL.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?