Vanliga symtom

KOL kan misstänkas hos personer från cirka 40 år som har exponerats för luftrörsskadliga ämnen samt har: 

  • återkommande bronkitepisoder eller långvariga förkylningar
  • luftvägssymtom som hosta, sputumproduktion, andfåddhet och/eller pip i bröstet1
  • nedsatt fysisk prestationsförmåga2
  • känd hjärtsjukdom med andfåddhet2
  • lungröntgenbild som inger misstanke om KOL
  • oro hos patienten på grund av tidigare eller pågående tobaksexponering


1Beakta att patienter med KOL därför ofta underrapporterar luftvägssymtom och att luftvägssymtom bör efterfrågas aktivt.

2Det finns en stark samvariation mellan hjärtsjukdom och KOL. Hos rökare och ex-rökare med känd hjärtsjukdom kan därför diagnosen KOL lätt förbises. Gör spirometri!

Läs mer om spirometri här >>

Texten är baserad på "Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation” www.lakemedelsverket.se 2015

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?