Tre viktiga mått - på tre sätt

Spirometriapparater mäter väldigt många parametrar, men det är egentligen bara tre mått som man behöver hålla reda på:

FVC
betyder forcerad vitalkapacitet och är den största mängd luft man kan andas ut i ett andetag när man tar i. Man måste alltså andas in så mycket det går, ta i allt vad man kan och försöka tömma lungorna så mycket det går. FVC motsvaras av bredden på flöde/volym-kurvan och anges i liter.

FEV1
är den volym man andas ut under första sekunden om man ska mäta FVC (se ovan). FEV1 kan inte utläsas ur själva grafen, utan man får lita på siffrorna i tabellen. 

Kvoten FEV1/FVC
är svaret på frågan ”hur stor del av andetaget kommer ut under första sekunden vid en maximal utandning (FVC)". De två talen FEV1 och FVC har båda enheten liter och kvoten är därför enhetslös. Kvoten har tidigare oftast skrivits i procentform. En kvot på 0,76 brukar stå på rapporten som 76%.


FVC, FEV1 och kvoten presenteras alltid på tre olika sätt i rapporten:

  • Förväntat normalvärde innebär det beräknade värdet och utgår från patientens längd, ålder och kön.
  • Det uppmätta värdet som är det största värdet av de mätningar man gjort.
  • Det uppmätta värdet i % av det förväntade normalvärdet. Detta anges i procent och vi brukar ju säga t.ex. ”FVC var 86%” – och då menar vi av det förväntade (beräknade) normalvärdet. Detta bör inte vara sänkt mer än 5 %-enheter (dvs 0,05). Se upp för rutan nere till höger – du skall inte titta på värdet som är ”FEV1% i % av förväntat FEV1%”.

FVC kan lätt läsas av i diagrammet – det motsvaras av bredden på kurvan. FEV1 går däremot inte att läsa av direkt, utan kan bara utläsas från resultattabellen.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?