Exempelkurvor/Patientfall

Klicka på kurvdiagramen nedan för att se bedömning och kommentar för respektive kurva.

Grön kurva visar förväntat värde och blå kurva visar uppmätt värde.

Exempelkurvor är framtagna av överläkare Martin Anderson.

Kurva 1: Man 37 år icke rökare
Kurva 2: Kvinna 84 år 30 paketår
Kurva 3: Man 77 år andfådd i uppförslutning, normalvikt
Kurva 4: Flicka 10 år med astma
Kurva 5: Man 81 år rökt pipa 20 år
Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?