Flöde/Volym-kurva

En ”flöde/volym-kurva” är ett diagram över ett andetag med flöde på ena axeln och den ut-eller inandade volymen på den andra axeln. När vi i dagligt tal säger ”flöde/volym-kurva” menar vi egentligen kurvan från en utandning som startar med helt fyllda lungor och där patienten tar i maximalt och försöker andas ut så fort som möjligt tills det inte går att andas ut mer luft (figur 1).

Figur 1. Registreringen startar när lungorna är helt fyllda (1) och följs av en snabb acceleration (2) upp till max-värdet (3). Flödet sjunker sedan successivt (4) ner till noll (5) när man har tömt lungorna så mycket man kan.

Spirometri – flöde/volym-kurvan

Se en introduktion till flöde/volymkurvan – resultatet av en spirometriundersökning

Flöde/volym-kurvor

Se exempel >>

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?