Dosering av Spiolto Respimat

Spiolto Respimat är en vätska som ska andas in (inhaleras) som består av de aktiva substanserna olodaterol och tiotropium. Spiolto Respimat är endast avsett för inhalation. Läkemedelsbehållaren kan endast användas i Respimat-inhalatorn. Två puffar från Respimat-inhalatorn utgör en dos.

Rekommenderad dos för vuxna är 5 mikrogram tiotropium och 5 mikrogram olodaterol, vilket innebär två inhalationer, en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag. Varje inhalator innehåller 60 puffar, vilket motsvarar en månads användning. Den rekommenderade dosen bör ej överskridas.

Äldre patienter med nedsatt njurfunktion och patienter med lätt nedsatt leverfunktion kan också använda Spiolto Respimat i den rekommenderade dosen. Se särskilda patientgrupper för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-04-04
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?