På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 

SPIRIVA & Spiriva Respmat

Indikationer

Spiriva® (tiotropium) är en så kallad bronkdilaterare som används för att öka insläppet av luft i luftrören. Spiriva används som underhållsbehandling för lindring av symtom och förebyggande av exacerbationer hos patienter med KOL.

Spiriva finns i två olika inhalatorer1

  • Spiriva Respimat® 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium per puff (två puffar motsvarar en dos av läkemedlet)2
  • Spiriva HandiHaler® 18 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel2

Spiriva® (tiotropium) - lång erfarenhet

Spiriva HandiHaler godkändes år 2002 som underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter med KOL.1 Idag finns en erfarenhet med över 50 miljoner patientår för Spiriva.2


Referenser
1. Produktresumé Spiriva® (tiotropium), HandiHaler
® respektive Respimat®, www.fass.se
2. Boehringer Ingelheim, data on file

Spiriva Respimat:
2 puffar 1 gång per dag.

 

Spiriva HandiHaler:
1 kapsel inhaleras 1 gång per dag.

Spiriva Respimat:
2 puffar 1 gång per dag.

 

 

 

Spiriva HandiHaler:
1 kapsel inhaleras 1 gång per dag.

Produktresumé

Fass - Spiriva Produktresumé

Fass - Spiriva Respimat Produktresumé

Spiriva® Respimat® (tiotropium) Antikolinergikum, luftrörsvidgande, Rx, F, inhalationslösning 2,5 mikrogram. Indikation KOL: Underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Indikation Astma: Tillägg vid bronkdilaterande underhållsbehandling hos vuxna patienter som redan har underhållsbehandling med en kombination av inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist och som har haft en eller flera allvarliga exacerbationer under föregående år. Dosering: 5 mikrogram tiotropium givet som två puffar från Respimat®-inhalatorn en gång per dygn. Två puffar från Respimat®-inhalatorn motsvarar en dos av läkemedlet. Varningar och försiktighet: Rekommenderas ej vid cystisk fibros. Ska inte användas för inledande behandling vid akuta attacker av bronkospasm, t ex som vid behovsbehandling. Försiktighet hos patienter med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning, trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, hjärtinfarkt under det senaste halvåret, instabil eller livshotande arytmi, medelsvår – svår hjärtsvikt som krävt sjukhusvård senaste året. Patienterna ska undvika att få Spiriva® i ögonen. Förpackningar och styrkor: Varje förpackning innehåller 1 st läkemedelsbehållare med 60 puffar à 2,5 mikrogram tiotropium (30 läkemedelsdoser à 5 mikrogram) och 1 st Respimat®- inhalator. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2017-05-10. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?