På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 

SPIRIVA & Spiriva Respmat

Indikationer

Spiriva® (tiotropium) är en så kallad bronkdilaterare som används för att öka insläppet av luft i luftrören. Spiriva används som underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter med KOL.

Spiriva finns i två olika inhalatorer1

  • Spiriva Respimat® 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium per puff (två puffar motsvarar en dos av läkemedlet)2
  • Spiriva HandiHaler® 18 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel2

Spiriva® (tiotropium) - lång erfarenhet

Spiriva HandiHaler godkändes år 2002 som underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter med KOL.1 Idag finns en erfarenhet med över 40 miljoner patientår för Spiriva.2


Referenser
1. Produktresumé Spiriva® (tiotropium), HandiHaler
® respektive Respimat®, www.fass.se
2. Boehringer Ingelheim, data on file

Spiriva Respimat:
2 puffar 1 gång per dag.

 

Spiriva HandiHaler:
1 kapsel inhaleras 1 gång per dag.

Spiriva Respimat:
2 puffar 1 gång per dag.

 

 

 

Spiriva HandiHaler:
1 kapsel inhaleras 1 gång per dag.

Produktresumé

Fass - Spiriva Produktresumé

Fass - Spiriva Respimat Produktresumé

Spiriva® (tiotropium) Antikolinergikum, luftrörsvidgande, Rx, F. Inhalationspulver, hård kapsel, 18 mikrogram eller Respimat® inhalationsvätska, lösning, 2,5 mikrogram. Indikation KOL: Underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Indikation Astma (gäller endast Spiriva® Respimat®): Tillägg vid bronkdilaterande underhållsbehandling hos vuxna patienter som redan har underhållsbehandling med en kombination av inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist och som har haft en eller fl era allvarliga exacerbationer under föregående år. Dosering: Inhalationspulver: En kapsel en gång per dygn. Respimat®: 5 mikrogram tiotropium givet som två pu ffar från Respimat®-inhalatorn en gång per dygn. Två pu ffar från Respimat®-inhalatorn motsvarar en dos av läkemedlet. Varningar och försiktighet: Spiriva® ska inte användas för inledande behandling vid akuta attacker av bronkospasm, t ex som vid behovsbehandling. Försiktighet hos patienter med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning, trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, hjärtinfarktunder det senaste halvåret, instabil eller livshotande arrytmi, medelsvår – svår hjärtsvikt som krävt sjukhusvård senaste året. Patienterna ska undvika att få Spiriva® i ögonen. Spiriva® Respimat® rekommenderas ej vid cystiskfibros. Förpackningar och styrkor: Inhalationspulver: 30 kapslar i blister med HandiHaler®. Refill:30 kapslar i blister, 90 kapslar i blister. Respimat®: Varje förpackning innehåller 1 st läkemedelsbehållare med 60 puffar à 2,5 mikrogram tiotropium (30 läkemedelsdoser à 5 mikrogram) och 1 st Respimat®-inhalator. Datum för senaste översyn av produktresumén: Spiriva® Inhalationspulver: 2015-01-02, Spiriva® Respimat®:2016-03-23. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?