Onkologi

Var tredje person insjuknar i cancer i något skede av sitt liv 1,2. När befolkningen åldras, är det oundvikligt att antalet cancerpatienter ökar. Samtidigt har dödligheten i sjukdomen minskat något, tack vare bättre diagnostik och fler behandlingsmöjligheter. I dag drabbas drygt 61 000 personer per år av cancer i Sverige varav 65% lever med en cancerdiagnos 1,2. Till år 2040 beräknar man att dubbelt så många svenskar kommer leva med en cancerdiagnos, detta medför stora utmaningar för samhället och vården2.
 
Att vara en aktiv aktör inom terapiområdet onkologi är ett av de långsiktiga målen för Boehringer Ingelheim. Våra primära forskningsområden är lungcancer och cancer i  mage och tarm. Med en stor portfölj av framtagna behandlingskombinationer, immunonkologiska behandlingar samt målinriktade terapier mot tumörspecifika substanser hoppas vi kunna göra en skillnad för cancerpatienter idag och i framtiden.

 

Referenser:
1. Socialstyrelsen, årsrapport 2016
2. Cancerfonden 2016

Lungcancer

Lungcancer är en sjukdom som orsakas av tillväxt av elakartade celler inuti luftvägarna i lungvävnaden. Dessa celler delar sig snabbare än normala celler och bildar tumörer. Lungcancer är en av de cancerformer där Boehringer Ingelheim redan idag tillhandhåller läkemedel

Datum för översyn: mars 2019
PC-SE-100398 Oncology Giotrif

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?