Användning av TouchtoConnect

Välkommen till Boehringer Ingelheims portal TouchToConnect (T2C). Vi ber dig läsa genom villkoren noga innan du använder portalen. Portalen är endast avsedd som informationskälla. Genom att logga in på portalen eller hämta material från portalen godkänner du dessa villkor.  

TouchToConnect är reserverad för sjukvårdspersonal och endast sjukvårdspersonal har rätt att använda portalen då den innehåller information om receptbelagda läkemedel. 
Du kan läsa mer om villkoren för T2C längre ner på denna sida efter avsnittet om vår Integritetspolicy. 

Integritetspolicy Boehringer Ingelheim

Senast uppdaterad juni 2016

Boehringer Ingelheim AB och Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG och deras koncernföretag (hädanefter ”Boehringer Ingelheim”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tar allvarligt på skyddet av dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter som samlas in från hälso- och sjukvårdspersonal (”du”) och hur vi använder sådana uppgifter. I integritetspolicyn förklaras olika scenarier för att ge dig en tydlig bild av vilken information Boehringer Ingelheim samlar in och använder och för vilka syften. Klicka gärna på länken ”mer information” i varje avsnitt när du är intresserad av att få mer information.

A. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig (”personuppgifter”).

Mer information >>

B. När samlar vi in vilka kategorier av personuppgifter?

Personuppgifter samlas in på flera olika sätt:

1. Information som lämnas på webbplatsen vid registrering
När du registrerar dig på ett skyddat område av webbplatsen eller när du beställer informationsmaterial, kan Boehringer Ingelheim be dig att ange vissa uppgifter (särskilt fullständigt namn och e-postadress).

2. Information som lämnas när du interagerar med oss
Information samlas in när du interagerar med oss, t.ex. när du anmäler dig till ett evenemang, kommunicerar via e-post, beställer och tar emot produktbeskrivningar eller andra material, lämnar uppgifter om besök av representanter (t.ex. återkoppling om våra produkter).

Mer information >>

3. Logguppgifter
När du använder webbplatsen sparas vissa uppgifter tillfälligt, däribland uppgifter som skickats av webbläsaren (t.ex. IP-adress, cookies, hänvisande webbplats, tid och datum, visat innehåll).

Mer information >>

4. Information som lämnats av tredje part
Vi samlar in personuppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal från offentliga eller tredje parts informationskällor, särskilt för att verifiera deras yrkesreferenser och identitet.

C. Hur använder Boehringer Ingelheim personuppgifter och för vilka syften?

I det här avsnittet förklaras hur vi använder personuppgifter och för vilka syften.

1. Allmänna syften
Vi använder personuppgifter för att upprätthålla ditt konto och för att leverera produkter eller tjänster som du har beställt av oss. Vi kan även använda personuppgifter som skydd mot obehörig åtkomst och säkerhetsproblem. Dessutom använder vi sammanställd eller anonymiserad information som hjälp för att förbättra webbplatsen.

2. Information från Boehringer Ingelheim 
När vi planerar att skicka dig information om våra produkter eller evenemang sammanställer vi tillgängliga uppgifter (t.ex. vilka sidor du har besökt, vilket material du har hämtat, terapeutiska områden och evenemang du har besökt). Med utgångspunkt från denna information använder vi programverktyg för att välja innehållet och kombinera tillgängliga kanaler för en smidig kommunikation med dig. När du har skapat ett konto, kan du alltid ändra dina inställningar på kundprofilsidan för att styra informationen vi kan samla in, användning och kommunikationskanalerna. 

Mer information>>

3. Rapporteringsskyldigheter till tillsynsmyndigheter
Som läkemedelsföretag måste Boehringer Ingelheim följa vissa regler, t.ex. när det gäller farmakovigilans. Vissa av dessa lagar kan kräva att vi skickar rapporter till tillsynsmyndighet-er eller andra myndigheter. Vi lämnar inte ut personuppgifter till myndigheter såvida det inte krävs enligt lag.

D. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker, t.ex. pixeltaggar, webbfyrar och ”clear GIF” (kallas hädanefter ”cookies”). Cookies används allmänt för att få webbplatser att fungera, eller fungera effektivare, liksom för att känna igen enheter vid påföljande besök för att lämna information till webbplatsens ägare.

Mer information >>

Adobe Analytics
Vi använder Adobe Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited (”Adobe”). Adobe Analytics använder Cookies för att analysera den totala trafiken och användningsmönstren på uppdrag av Boehringer Ingelheim. IP-adressen som samlas in av en cookie anonymiseras innan geolokalisering utförs. Adobe associerar inte din IP-adress med några andra uppgifter som innehas av Adobe. Du kan förhindra Adobes insamling och användning av uppgifter (cookies och IP-adress) genom att använda alternativen under: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

E. Hur och när delar vi information?

Boehringer Ingelheim överför personuppgifter till tredje part endast i enlighet med gällande lag, särskilt när du uttryckligen har lämnat samtycke, när det behövs för att leverera tjänster som du har beställt, eller när vi anlitar tjänsteleverantörer som använder personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra anvisningar.

Boehringer Ingelheim åtar sig att garantera ett adekvat skydd av personuppgifter som överförs utanför EU (vanligtvis med användning av EU-modellavtal som har utgivits av Europeiska kommissionen).

Mer information >>

F. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det behövs för det specifika affärssyftet eller -syftena för vilket/vilka de samlades in.

Vi kan vara ålagda att spara vissa uppgifter en längre tid (t.ex. i fall av farmakovigilans). I så fall ser vi till att dina uppgifter inte används för direkta marknadsföringssyften.

G. Hur vi säkrar personuppgifter

Vi använder branschens standardpraxis för att skydda uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, t.ex. genom åtkomstkontroller. Alla personuppgifter som vi får är säkrade enligt branschens standardprocedurer. Vi strävar efter att uppdatera våra säkerhetsåtgärder regelbundet för att hålla oss informerade om nya branschstandarder.

H. Vilka vi är och hur du kontaktar oss

Personuppgifterna samlas in och används av

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008,
 120 06 Stockholm, Sverige

och

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein.

Dessa båda enheter har ett nära samarbete vid användningen av personuppgifter och är utsedda ”gemensamma kontrollanter”, vilket betyder att varje enhet är ansvarig för all användning av personuppgifter på plattformen.

Boehringer Ingelheim är en enhet inom Boehringer Ingelheim-koncernen (hädanefter ”Boehringer Ingelheim-koncernen”). Boehringer Ingelheim-koncernen är ett av världens tjugo ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag. Huvudkontoret ligger i Ingelheim i Tyskland.

Mer information >>

Om du har frågor eller andra kommentarer angående vår insamling och användning av personuppgifter eller denna integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss eller vårt personuppgiftsombud när som helst:

Boehringer Ingelheim AB

E-post: MEDDPOServicebox.SE@boehringer-ingelheim.com

eller

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Tel.no.: +46 (08) 657 61 00

E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

I. Vad har du för rättigheter?

På din begäran informerar vi dig skriftligt eller elektroniskt om och vilka personuppgifter om dig som Boehringer Ingelheim har sparat och vi granskar alla begäranden du kan ha.

Du kan även ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till insamlingen och/eller bearbetningen av dina personuppgifter när som helst och för all framtid via kundprofilsidan eller via brev/e-post till adresserna i avsnitt H ovan.

Rätt att ändra eller ta bort dina personuppgifter
Du kan alltid få åtkomst till dina personuppgifter genom att fråga oss vilka personuppgifter vi har sparat om dig. På ”kundprofilsidan”, kan du också få åtkomst till och ändra dina kontouppgifter (namn, telefonnummer osv.) samt hantera samtycken och avböjanden (opt-ins och opt-outs).

Som ett alternativ kan du ändra, lägga till, ta bort eller uppdatera dina personuppgifter eller begära att de ska tas bort genom att meddela detta via e-post till
MEDDPOServicebox.SE@boehringer-ingelheim.com eller genom att kontakta oss så som beskrivs i avsnitt H ovan.

Om du begär att dina personuppgifter ska tas bort kan du eventuellt inte längre använda alla funktioner i våra tjänster. Observera att vi kan vara tvungna att behålla vissa av dina personuppgifter av rättsliga orsaker, t.ex. för att följa lagstadgade bevarandeperioder eller av skatteskäl. I sådana fall markerar vi dina personuppgifter i enlighet med detta för att säkerställa att de inte används i något annat syfte än att följa bevarandekravet.

Rätt att avböja marknadsföringsmeddelanden från Boehringer Ingelheim
Du kan säga upp din prenumeration på e-post från Boehringer Ingelheim genom att följa anvisningarna för uppsägning som ingår i alla e-postmeddelanden. Du kan även gå till din kundprofilsida där du kan hantera specifika samtycken och avböjanden (opt-ins och opt-outs).

Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, såsom att ta emot e-post, kan du meddela oss när som helst via e-post till MEDDPOServicebox.SE@boehringer-ingelheim.com eller genom att ringa oss på +46 (8) 721-21-00.[1]


Rätt att kontakta behörig dataskyddsmyndighet
Om du har frågor eller farhågor angående vår användning av dina personuppgifter och om du inte vill kontakta oss direkt, kan du välja att kontakta den behöriga dataskyddsmyndigheten för oss som är

DATAINSPEKTIONEN, Box 8114, 104 20 Stockholm.

[1] Uppsägning betyder inte att besök av Boehringer Ingelheim-representanter eller förmedling av medicinsk information upphör.

J. Vad händer när vi ändrar den här integritetspolicyn?

Vi uppdaterar den här integritetspolicyn då och då av olika skäl. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar i vår integritetspolicy genom att lägga upp den nya integritetspolicyn här eller, om ändringarna är viktiga när det gäller information som samlas in från dig, genom att lägga upp ett väl synligt meddelande på vår webbplats eller skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen du gett oss innan ändringen börjar gälla. Om det behövs kan vi även be om ditt samtycke i förväg. Du bör läsa den här integritetspolicyn regelbundet för att se om något har ändrats.

Villkor för användande av TouchToConnect

Rättigheter

Allt innehåll på TouchToConnect tillhör Boehringer Ingelheim-koncernen och är upphovsrättsskyddat.
Elementen på portalen skyddas också av lagstiftningen om varumärken, marknadsföring och illojal konkurrens och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Det är inte tillåtet att kopiera eller distribuera varumärken, TouchToConnects utseende, logotyper, grafik, ljud, bild, dokument, utan uttrycklig tillåtelse från Boehringer Ingelheim.
 
De här angivna varumärkena som tillhör Boehringer Ingelheim produkter, oavsett om dessa är markerade med fetstil eller med varumärkessymbol ®, tillhör bolag inom Boehringer Ingelheim-koncernen. Namnen på företag och produkter som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive bolag. Användning av dessa varumärken är, om inget annat anges, uttryckligen förbjuden.

Ansvarsfriskrivning

All användning av innehållet sker på användarens eget ansvar. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att korrekt och uppdaterad information finns på portalen. Information, publicerad på denna portal, kan dock innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller respektive leverantörer är inte ansvariga för direkta, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd som en följd av förlorad tillgång till portalen, förlust av data, intäkter eller vinst, oavsett om förlusten beror på användning av portalen eller uppstår i samband användning av portalen, vårdslöshet eller annan anledning och som orsakats av eller härrör från användning eller presentation av information från denna portal.

I händelse av särskilda hälsorelaterade frågor, bör du kontakta en läkare.

Ändringar genomförs regelbundet av innehållet i portalen. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantör kan göra förbättringar och/eller förändringar i informationen på denna portal när som helst.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar inom detta område gör det möjligt att lämna Boehringer Ingelheim Sverige AB’s portal. Dessa webbsidor kontrolleras inte av Boehringer Ingelheim Sverige AB och Boehringer Ingelheim Sverige AB ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats eller ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Inte heller är Boehringer Ingelheim Sverige AB ansvarar för webbutsändningar eller någon annan form av överföring av data från länkade webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet och inkluderandet av sådana länkar innebär inte dess godkännande av Boehringer Ingelheim Sverige AB.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Innehållet på webbplatsen är konstruerad i enlighet med svensk lag. Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor skall prövas av Stockholms tingsrätt i Sverige som första instans med tillämpning av svensk rätt. 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?