På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 

Villkor för användande av TouchToConnect

Användning

Välkommen till Boehringer Ingelheims portal TouchToConnect (T2C). Vi ber dig läsa genom villkoren noga innan du använder portalen. Portalen är endast avsedd som informationskälla. Genom att logga in på portalen eller hämta material från portalen godkänner du dessa villkor.  

TouchToConnect är reserverad för sjukvårdspersonal och endast sjukvårdspersonal har rätt att använda portalen då den information om receptbelagda läkemedel. 

Behandling av personuppgifter

Den som vill ha tillgång till hälso- och sjukvårdsportalen TouchToConnect måste skapa en profil. All information markerad med * måste fyllas i. 

Syftet med att samla in och behandla personuppgifter står i direkt sammanhang med de aktiviteter du som användare kan utföra på TouchToConnect. Boehringer Ingelheim ska ha möjligheten att kunna kontrollera att användaren arbetar inom  hälso- och sjukvård, och även kunna komma i kontakt med användaren vid oklarheter eller uppföljande frågor.Med användarprofilen får användaren tillgång till TouchToConnect och den information och tjänster som tillhandahålls av portalen. Användarnas trafik används som en del av den statistik som följs på portalen, se avsnittet "Statistik över användarens trafik."Personuppgifter som behandlas inom Boehringer Ingelheim-koncernen är i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), nedan förkortat PUL.Om Boehringer Ingelheim överför personlig information till en tredje part kommer detta ske först efter att ett särskilt databehandlingsavtal i enlighet med PUL har trätt i kraft med denna tredje part.. Information kommer att registreras och arkiveras hos Boehringer Ingelheim med de begränsningar som följer av PUL. 

Användaren kan när som helst begära tillgång till den information som har registrerats hos Boehringer Ingelheim. 

Användaren kan alltid gå in i "Edit Profile" och begära att ta bort sin profil. Kontaktinformation för Boehringer Ingelheim visas längst ner på denna sida.

 

 

Vi använder cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. 
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. 
På den här webbplatsen TouchToConnect använder vi oss av cookies för att hjälpa dig som användare att få rätt information vid rätt tillfälle, föra webbstatistik för att förbättra sidan, hålla reda på vilka varor du lägger i din varukorg samt att hålla dig inloggad på portalen när du går mellan olika sidor.  

På TouchToConnect använder vi oss av både första- och tredjepartscookies för att hjälpa oss att göra vår besökstatistik mer tillförlitlig, möjliggöra riktad annonsering och för att öka funktionaliteten för våra användare. 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används t ex vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. 

En förutsättning för att kunna logga in på TouchToConnect är att du accepterat användande av sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna förbli inloggad under ditt besök på TouchToConnect och försvinner när du loggar ut ur tjänsten. 

Om du som besökare inte vill att cookies från denna webbplats sparas i din webbläsare är det möjligt att delvis eller totalt stänga av sparandet av cookies. Det är också möjligt att ta bort icke önskade cookies efter att de sparats. Båda dessa åtgärder görs i webbläsarens inställningar och genomförandet skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du som besökare använder dig av. Använd webbläsarens hjälpfunktion eller läs mer på http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/ för utförligare information om hur detta görs i den webbläsare som du använder. Som besökare bör du vara uppmärksam på att det kan få en del oönskade konsekvenser om du väljer att inte spara, eller ta bort redan sparade, cookies och vissa delar av webbplatsen riskerar att bli oanvändbara.

Läs mer på www.minacookies.se för mer fördjupad information om vad cookies är, hur de fungerar, vad de används till och hur du som besökare gör för att neka eller återkalla samtycke till användning av cookies.

Om du som besökare har specifika frågor om hur cookies används på just den här webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på ttc.se@boehringer-ingelheim.com

 

 

Rättigheter

Allt innehåll på TouchToConnect tillhör Boehringer Ingelheim-koncernen och är upphovsrättsskyddat.
Elementen på portalen skyddas också av lagstiftningen om varumärken, marknadsföring och illojal konkurrens och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Det är inte tillåtet att kopiera eller distribuera varumärken, TouchToConnects utseende, logotyper, grafik, ljud, bild, dokument, utan uttrycklig tillåtelse från Boehringer Ingelheim.
 
De här angivna varumärkena som tillhör Boehringer Ingelheim produkter, oavsett om dessa är markerade med fetstil eller med varumärkessymbol ®, tillhör bolag inom Boehringer Ingelheim-koncernen. Namnen på företag och produkter som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive bolag. Användning av dessa varumärken är, om inget annat anges, uttryckligen förbjuden.

 

 

Ansvarsfriskrivning

All användning av innehållet sker på användarens eget ansvar. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att korrekt och uppdaterad information finns på portalen. Information, publicerad på denna portal, kan dock innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller respektive leverantörer är inte ansvariga för direkta, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd som en följd av förlorad tillgång till portalen, förlust av data, intäkter eller vinst, oavsett om förlusten beror på användning av portalen eller uppstår i samband användning av portalen, vårdslöshet eller annan anledning och som orsakats av eller härrör från användning eller presentation av information från denna portal.

I händelse av särskilda hälsorelaterade frågor, bör du kontakta en läkare.

Ändringar genomförs regelbundet av innehållet i portalen. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantör kan göra förbättringar och/eller förändringar i informationen på denna portal när som helst.

 

 

Statistik över användartrafik

För att du som användare och kund skall få bästa service och får ta del av våra erbjudanden kommer vi att registrera dina personuppgifter. Trafiken på denna portal registreras i Boehringer Ingelheim Sverige AB CRM-system och via Google Analytics. Användarnas trafik används i samlad form för att utveckla och optimera funktioner och tjänster. Statistiken används till exempel för att mäta vilka områden i portalen som är mest används, i vilken ordning och hur länge.
 
Cookies används i den utsträckning det är nödvändigt för insamling av uppgifter för statistiken. Inga personuppgifter vidarebefordras till eller användas av någon tredje part. Boehringer Ingelheim har också möjlighet att analysera en eller flera enskilda användares trafik på portalen.

Notera att du godkänner nämnda registrering och databehandling av din trafik på portalen genom att logga in på portalen. 

 

 

Databehandling av tredje part

Boehringer Ingelheim kan välja att använda externa databehandlingsprocessorer, t ex webbhotell, för att överföra och lagra din personliga information hos en tredjepartsleverantörhos vilken Boehringer Ingelheim, eller andra bolag i Boehringer Ingelheim-koncernen, säkerställer och behandlar dina uppgifter på uppdrag av Boehringer Ingelheim och bidrar till att säkerställa innehåll och tjänster som du söker.  
Boehringer Ingelheim förpliktigar sig tillse att nämnda tredjepartsleverantörer  säkerställer att dina data behandlas konfidentiellt och att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot:

  • oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring,
  • obehörigt röjande eller missbruk, eller
  • annan olaglig hantering.

 

 

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar inom detta område gör det möjligt att lämna Boehringer Ingelheim Sverige AB’s portal. Dessa webbsidor kontrolleras inte av Boehringer Ingelheim Sverige AB och Boehringer Ingelheim Sverige AB ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats eller ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Inte heller är Boehringer Ingelheim Sverige AB ansvarar för webbutsändningar eller någon annan form av överföring av data från länkade webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet och inkluderandet av sådana länkar innebär inte dess godkännande av Boehringer Ingelheim Sverige AB.

 

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Innehållet på webbplatsen är konstruerad i enlighet med svensk lag. Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor skall prövas av Stockholms tingsrätt i Sverige som första instans med tillämpning av svensk rätt. 

 

 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?